Tema: Håp

De som blir med oss som talere og inspiratorer denne gangen er blant andre Johanne og Bjørn Leinebø og Kjell Arnold Nyhus. Sangkreftene besørges av «KorX» fra Trondheim, «Caritatis» – ei vokalgruppe fra Orkland og Edgar Paulsen (kjent for sin tolkning av Jim Reeves-sanger). Dessuten deltar Teatergruppa «Teofilius» med Torunn Knutsen og Randi Sægrov.

Om du ikke kan delta på hele leiren, så er du velkommen til å komme på dagsbesøk.

Vertskap:
Eldbjørg Sæter Aurdal og Torgils Aurdal,
Johanne Syrstad Winsnes og Per Winsnes
Musikk: Gunnar Sødal og Bjarte Sæter

Vi i komiteen ser frem til å møte nye og tidligere deltakere. Vi gleder oss til å fylle Mjuklia, og sammen oppleve gode dager i trivelige omgivelser. Velkommen!!

Påmelding: innen tirsdag 16.april:
Johanne Syrstad Winsnes, tlf.: 90694985 e-post: johannesyrstad@gmail.com