www.mjuklia.no/50

Tillegg og utfyllende informasjon til jubileumsboka.

Jubileumsboka 2021 Kjøp jubileumsboka!
Ansatte Mjuklias lønningsliste gjennom 50 år
Bygningsarbeidere 1969 - 71
Lærere ved Mjuklia leirskole
Leirskolen Fjellkurs på Nordpå for leirskolefolk 02/71 - Off. kurs på Mjuklia for leirskolefolk i ST 02/72 - Første leirskoleklasser på Mjuklia
Skoledirektørens idèer og planer i 1971
Samhandlinger mellom leirskolene i ST
Bilder Se bildearkiv
Video Se videoarkiv
Avisutklipp gjennom årene Se avisutklipp
Tårnet Konstruksjonen
Ziplinen
Klatreveggen
Bruskasseklatringa
Samhandlingsløypa Ballkast
Golfball i renne
Minerydding
Radioaktiv elv
Stokken
Nettet
A-en
Stabben
Fallet
Fjøs og dyr
Arrangementer
Årsmeldinger
Regnskapsutdrag
Hva skjer fremover Strategiplan pr 15. mars 2021
Mjuklia 50 år