FJØS

I fjøset finner du høner, kaniner, griser og geiter

Fjøset og dyra kan besøkes når som helst. Stell og fôring av dyra må avtales på forhånd.