*Listen er nederst på nettsiden

Liker du å være med på leir?

Har du aldri prøvd det før, men synes det ser spennende ut?

Du er hjertelig velkommen på NMSU-leirene som arrangeres på Mjuklia. NMSU er Det norske misjonsselskap sin barne- og ungdomsorganisasjon. Vi har leirer for alle aldre, og nøkkelord for dem alle er fellesskap, bibelutforskning, aktivitet og mestring, misjon og glede. Vi elsker å være på leir på Mjuklia!

Vi tror på at Gud skapte oss til fellesskap og på leir vil vi engasjere hverandre til å dele tro, tid, ting og talent.

Lurer du på hvordan dagene ser ut på leir? Slik kan et program på Adventsleir for alle kan se ut:

Fredag Lørdag Søndag
17.00 Velkommen! 08.00 Fleksifrokost 08.00 Fleksifrokost
18.00 Middag 09.30 Bibelsamling 09.30 Avslutningsmøte
19.00 Åpningsmøte 11.30 Lunsj ute m/bål – pølser og kakao 11.00 Pakke og rydde
20.00 Kveldsmat 12.00 Uteaktiviteter – Zipline, boblefotball, klatring, klappe dyr, osv. 12.00 Kjøttkaker og dessert
20.30 Rolig korssamling 14.00 Pepperkakebaking 13.00 Hjemreise
21.00 Voksensamling Juniorkveld Tweenskveld Ungdomskveld 15.30 Grøt
God natt 16.00 Kiosk
16.30 Juleverksted
18.00 Hyggekveld
19.00 Pizza
20.00 Rolig korssamling
21.00 Voksensamling Juniorkveld Tweenskveld Ungdomskveld
God natt

Frivillig

Har du lyst til å være med som frivillig i NMSU eller som leder på leir på Mjuklia?
Da kan du ta kontakt med Solveig Hugdal på 471 60 251.

Leirer 2024

Her er lista over leirene i 2024, og mer info om hver leir finner du på nmsu.no/mjuklia.
Vi håper å se deg på leir dette året!

Tweensleir Vår 19.-21. april 5.-8.klasse
Knøtteleir med følge og barneleir 26.-28. april 0-7 år, foreldre eller besteforeldre + 2.-5.klasse
Sommercamp NMS 11.-14. juli Familie
Tweensleir i høstferien 7.-10. oktober 5.-8. klasse
Høstleir 1.-3. november 2.-5. klasse
Adventsleir for alle 29. november–1. desember 0-100 år

Hva er NMSU?

Vi er barne- og ungdomsorganisasjonen til Det norske misjonsselskap (NMS), som er en misjonsorganisasjon forankret i Den norske kirke. Mjuklia Gjestegård eies og drives av NMS. NMSU er en frivillig organisasjon som består av lokallag og enkeltmedlemmer i hele Norge.

Vi vil sette utropstegn ved korset. Det gjør vi gjennom å dele tro, tid, ting og talent. I tillegg til leirene ovenfor har vi flere konfirmantleirer i samarbeid med Den norske kirke.

Hva NMSU gjør:

  • arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med andre
  • utvikler ressurser for barn, unge og familier
  • bygger nettverk for ungdomsarbeid
  • arrangerer turer til NMS sine samarbeidspartnere utenfor Norge

Les mer på nettsiden nmsu.no

Foto: NMSU og Morten Mastad