Mjuklidagen 2015

Mjuklidagen 2015: Først gudstjeneste i Berkåk kirke, så rømmegrøt og spekemat, risgrøt og/eller kaffe og kaker! Til ettermiddagsmøtet var salen nokså full for å få festtale ved regionleder Øyvind Ulland Eriksen og mye sang og musikk fra musikk-koret Håp fra Åfjord.